fbpx
Przejdź do treści

Jakie panele i inwerter?

Panele:

Istnieje wiele elementów, które można porównywać wybierając komponenty do instalacji PV. Warto zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie wszystkie kwestie są warte poświęcenia im zbyt wiele uwagi. Bardzo ważna jest cena paneli i profesjonalizm instalatora. Istotne cechy dobrze dobranych paneli zgromadziliśmy poniżej.

Dobrze dobrane panele powinny charakteryzować się między innymi:

  • niezawodnością
  • rozsądną wydajnością
  • dobrymi warunkami gwarancji
  • powinny mieć właściwą odporność
  • ich producent powinien być rzetelny i stabilny finansowo

My proponujemy Ci tylko najlepszych producentów, uznanych na rynku i sprawdzonych. Jeśli chodzi o panele to polecamy zwłaszcza:

logo producenta paneli fotowoltaicznych
solary jinko
solary qcells
logo talesun
logo ja solar

Nie jesteśmy jednak powiązani umowami sprzedażowymi z konkretnymi producentami, więc możemy korzystać z całej oferty rynkowej. Oznacza to, że jeżeli jesteś z jakiegoś względu zainteresowany wybranym modelem – dostosujemy się do Twoich potrzeb.

Warto jednak pamiętać, by wybrani przez Ciebie producenci znajdowali się na liście Bloomberg Tier 1. Firmy wskazane w tym zestawieniu wykazują się stabilnością finansową, co pozwala czuć się bezpiecznie w kontekście ewentualnej konieczności korzystania w przyszłości z gwarancji. Innym wskaźnikiem, który można wykorzystać jest wskaźnik Altmana, który ocenia prawdopodobieństwo bankructwa w okresie 2 lat. Jego wartość powyżej 2,5 oznacza stabilność finansową. 

Podobną ocenę kondycji przedsiębiorstwa jest ocena nadana przez PV ModuleTech Bankability Ratings. Otrzymanie noty AAA jest najlepszą pozycją w rankingu. Znakomitym wynikiem jest osiągnięcie klasy AA lub A. Kolejnym aspektem, na który możesz zwrócić uwagę przy wyborze paneli są wyniki uzyskane w testach. Istnieje możliwość sprawdzenia analiz niezawodności Instytutu PV Evolution Lab, który od 10 lat wyłania najlepsze ogniwa. Uzyskanie w testach tego Instytutu wyróżnień to dobra metoda na ocenę standardów produkcyjnych danej marki. Komponenty muszą oczywiście posiadać też niezbędne certyfikaty poświadczające zgodność z obowiązującymi normami.

Parametry techniczne najprościej zaś sprawdzić zapoznając się z kartami katalogowymi poszczególnych produktów. Poniżej zamieściliśmy przykładową kartę katalogową paneli firmy LONGi oraz metody właściwego wyciągania wniosków z danych w niej zawartych.

 

woltberg fotowoltaika s.c.
Wyniki podawane w kartach katalogowych podawane są dla ogólnie przyjętych, standardowych warunków pomiarów – STC. Dla dokonania pomiarów ujednolica się wartość natężenia promieniowania, temperaturę ogniwa, widmo słoneczne. Wszystko po to, aby móc miarodajnie porównać ze sobą panele w tych samych okolicznościach. Dodatkowo przeprowadzany jest też test w warunkach bardziej zbliżonych do rzeczywistych, w którym dodaje się czynnik wiatru. Te dane oznaczone są jako NOCT.
2
Moc [Wp], sprawność [%], wydajność paneli
3
Moc panelu mówi o tym, ile prądu określony panel wyprodukuje. Natomiast sprawność pokazuje w jakim stopniu jest on  wstanie zmienić promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Za wydajność można zaś przyjąć rzeczywiste roczne uzyski z 1 m² instalacji PV w określonej lokalizacji. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na sprawność. Im wyższa sprawność tym lepiej. Oznacza to, że dla dwóch paneli o jednakowej mocy warto wybrać ten o wyższej sprawności, bo będzie on po prostu fizycznie mniejszy – na ograniczonej przestrzeni wymiar ma znaczenie. Poza wpływem na wielkość paneli sprawność nie ma istotnego znaczenia. W tym miejscu warto wyliczyć z danych dostępnych z karty katalogowej stosunek mocy NOCT do STC. Dobrej jakości ogniwa powinny osiągnąć wartość powyżej 72%.
4

Tolerancja mocy paneli

Parametr ten wskazuje na możliwe różnice w pomiarze mocy w warunkach testowych. Nie warto inwestować w panele o ujemnej tolerancji, ponieważ ich moc nominalna została nadmiernie przeszacowana. Podobnie ma się sprawa z dodatnią tolerancją – rzecz jasna: im wyższa, tym lepiej.
5

Odporność na temperaturę

Panele pracują w danych im warunkach pogodowych. Temperatura wpływa na napięcie, co ma znaczenie dla wielkości wyprodukowanej energii. Parametr Pmax pokazuje o ile zmieni się moc modułu przy wzroście temperatury o jeden stopień ponad 25°C. Niestety wraz ze wzrostem temperatury spada ilość wytworzonej energii. Im bliższy zera wynik otrzymamy, tym lepiej. -0,4%/°C jest aktualnie zwykle uzyskiwanym poziomem tego wskaźnika.
6
Ważna jest również temperatura w warunkach NOCT. Wartość ta pokazuje jak bardzo nagrzewa się panel. W tym przypadku, tak jak uprzednio: im bliżej zera, tym lepiej. Standardy dzisiejszych modułów względem tego parametru to około 45°C. Aby ocenić, jak dany panel jest odporny na temperaturę można skorzystać ze wzoru:
tabelka_woltberg_2-01
Za dobre osiągi należy uznać wynik 92% wzwyż.
7
Z karty technicznej można również obliczyć współczynnik wypełnienia – FF, który pozwala na ocenę klasy paneli fotowoltaicznych.>Najwyższej klasy ogniwa osiągają wartość tego współczynnika powyżej 0,75. Za wartość wystarczającą można uznać wartość 0,72.
fotowoltaika

Inwerter:

Inwerter jest sercem instalacji. Jego działanie polega na zamianie prądu stałego wytworzonego przez panele na prąd zmienny.

Decydując się na zakup inwertera warto zwrócić uwagę na klasę ochronności IP. Powinna ona być na poziomie IP65, co oznacza że falownik jest przystosowany do pracy na zewnątrz. Istotnym parametrem jest tzw. sprawność europejska odzwierciedlająca pracę urządzenia w różnych warunkach podczas dnia. Za dobry wynik należy uznać, gdy jej wartość osiąga 97%. Dobrze, gdy inwerter jest wyposażony w większą liczbę modułów śledzenia mocy maksymalnej –MPPT. Kluczową jego funkcją jest stałe poszukiwanie punktu maksymalnej pracy paneli w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych w aktualnym momencie. Im więcej MPPT, tym lepiej. Oczywiście standardem jest posiadanie przez inwerter wszelkich wymaganych certyfikatów.

Wśród producentów inwerterów wskazujemy na:

fronius inwerter
growatt inwerter
Kehua
Huawei inwerter
SOFAR
Jeśli zaś chcesz przyjrzeć się dokładnie produktom wybieranym przez naszą firmę sprawdź Ofertę.