Jaka moc instalacji?

Wyjaśnimy Ci teraz dokładnie jakie czynniki należy uwzględnić decydując się na konkretną wartość mocy instalacji PV. Otóż oszczędności, które uzyskasz z inwestycji są bezpośrednio uzależnione od właściwie dobranej mocy systemu fotowoltaicznego. Idealnie, jeśli moc paneli pokrywa dokładnie zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię.

Żeby tak było, potrzebujesz wiedzieć jakie masz zużycie prądu. Najprościej sprawdzić pobór energii na rachunkach za okres przynajmniej ostatniego roku. Warto rozważyć w tym miejscu czy Twoje zapotrzebowanie na prąd nie zmieni się istotnie w bliskiej przyszłości (wzrost – w przypadku zakupu nowych, energochłonnych urządzeń typu pompy ciepła czy klimatyzacja; spadek – migracja części mieszkańców). 

Ma to wielkie znaczenie, gdyż w systemach grid-on (połączonych z dostawcą energii) nie opłaca się nadmiernie przeszacowywać instalacji – prąd, którego nie będziesz w stanie zużyć w ciągu roku, przepada. Taka sytuacja wydłuża niepotrzebnie czas, w którym inwestycja zacznie się zwracać.

  • Moc instalacji – moc, jaką powinna mieć Twoja instalacja [kWp]
  • Ek – ilość zużywanej rocznie energii w domu [kWh]
  • a – udział konsumpcji własnej, czyli ilość energii, którą będziesz zużywać na bieżąco [%]
  • b – udział energii oddawanej do sieci [%] – przy czym a+b=100%
  • Opust – w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp – 0,8

      – w przypadku instalacji o mocy od 10 kWp  do 40 kWp – 0,7.

  • Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp instalacji PV [kWh]

W Polsce przyjmuje się, że z 1 kWp właściwie zamontowanej instalacji osiąga się uzysk na poziomie 950-1000 kWh. Wspomniany uzysk jest bezpośrednio związany z lokalizacją miejsca inwestycji, kątem nachylenia paneli i odchyleniem ich położenia od kierunku południowego. Ogólnie dla Polski przyjmuje się za odpowiedni kąt nachylenia paneli rzędu 30-40°, a najkorzystniejszy kierunek montażu – południowy.

Nie zawsze jednak można zastosować te najbardziej pożądane rozwiązania. Czy w takim razie instalacje z innymi warunkami są nadal opłacalne? Oczywiście, trzeba jednak odpowiednio zwiększyć moc systemu, by wyrównać straty.

Dokładne wyliczenia powinne uwzględniać także pewne nieuniknione straty na instalacji – powstałe na przewodach, na falowniku, na modułach z uwagi na temperaturę, zacienienia czy zabrudzenia na panelach a także starzenie się sprzętu. W praktyce najlepszym rozwiązaniem jest często kontakt z profesjonalnym doradcą, który dopasuje najwłaściwsze rozwiązanie dla Ciebie bez obawy o błędy w wyliczeniach.

Jeśli chcesz teraz uzyskać informacje o potrzebnej mocy dla Twojej instalacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszej firmy.

Oszacuj Twoje zapotrzebowanie na moc

płacę rachunki co 1 miesiąc

Kalkulator

płacę rachunki co 2 miesiące

Kalkulator