fbpx
Przejdź do treści

Zyskaj rabat na przegląd instalacji fotowoltaicznej!

Znasz kogoś, kto jest zainteresowany założeniem instalacji fotowoltaicznej u siebie? Uzupełnij swoje dane i przekaż naszą wizytówkę znajomemu! Opowiedz mu, dlaczego wybrałeś Woltberg Fotowoltaikę s.c. Jeśli zdecyduje się, abyśmy to my wykonali instalację PV u niego i podpisze z nami umowę – oboje otrzymacie od nas specjalny znaczek Woltberg. Naklejcie go na swoją Kartę Przeglądów Technicznych i cieszcie się przeglądem za jedyne 9,99 zł u siebie!

Regulamin promocji „Poleć nas!”

poleć nas
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Poleć nas!” (zwana dalej „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest Woltberg Fotowoltaika Roman Mika, Krzysztof Górniak Spółka Cywilna z siedzibą w Radlinie przy ulicy Sosnowa 15, 44-310, NIP: 6472590667 REGON: 386665690 (zwana dalej „Woltberg Fotowoltaika s.c.”).
 3. Promocja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie aż do odwołania.
 4. W ramach promocji można otrzymać naklejki upoważniające do zrealizowania przeglądu swojej instalacji fotowoltaicznej wykonanej przez firmę Woltberg Fotowoltaika s.c. w promocyjnej cenie 9,99 zł.
 5. Uczestnikiem akcji może być osoba, która podpisała umowę o wykonanie instalacji fotowoltaicznej lub rozbudowę instalacji fotowoltaicznej z firmą Woltberg Fotowoltaika s.c. i która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptowała jego postanowienia.
 6. Aby otrzymać naklejki upoważniające do zrealizowania przeglądu przez Woltberg Fotowoltaika s.c. swojej instalacji fotowoltaicznej wykonanej przez firmę Woltberg Fotowoltaika s.c. osoba zamierzająca przekazać wizytówkę-kupon otrzymany podczas podpisania Protokołu Odbioru od przedstawiciela Woltberg Fotowoltaika s.c. (zwana dalej „Polecającym”) jest zobowiązana do uzupełnienia swoich danych osobowych na wizytówce-kuponie, podpisania go i przekazania osobie zainteresowanej zainstalowaniem instalacji fotowoltaicznej u siebie, która to osoba (zwana dalej „Przyjmującym polecenie”) po podpisaniu z Woltberg Fotowoltaika s.c. umowy dotyczącej instalacji fotowoltaicznej przekazuje przedstawicielowi firmy Woltberg Fotowoltaika s.c. podpisany i uzupełniony swoimi danymi osobowymi kupon. Przyjmujący polecenie otrzyma wyżej opisane naklejki po przekazaniu kuponu, Polecający zaś otrzyma je osobiście od przedstawiciela Woltberg Fotowoltaika s.c. lub drogą pocztową na adres wskazany na kuponie. Naklejkę należy umieścić w oznaczonym miejscu na Karcie przeglądów technicznych przekazanej przez Woltberg Fotowoltaika s.c. 
 7. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres siedziby firmy Woltberg Fotowoltaika s.c.
 8. Naklejki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 9. Polecający i Przyjmujący polecenie przystępując do promocji akceptują warunki niniejszego regulaminu.
 10. Woltberg Fotowoltaika s.c. oświadcza, że jest administratorem danych osobowych uczestników promocji i przetwarza je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celach niezbędnych do realizacji promocji. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z IOD poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 501 418 090.

  Opłatę za przeprowadzony przegląd należy przesłać na rachunek Woltberg Fotowoltaika s.c. Roman Mika, Krzysztof Górniak Spółka Cywilna:
  03 2490 0005 0000 4530 8877 3361 Alior Bank S.A.