fbpx
Przejdź do treści

Opłacalność fotowoltaiki - nowe i stare zasady rozliczania

Opłacalność fotowoltaiki jest silnie powiązana z zasadami rozliczeń z zakładem energetycznym odnośnie wyprodukowanej energii. Zapoznaj się z dotyczącą Ciebie ścieżką wyliczeń:

Mam już fotowoltaikę (lub chcę rozbudować moją instalację) - moje zgłoszenie zostało dokonane w terminie do 31 marca 2022 r.

Jeśli Twoje zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci zostało dokonane do 31 marca 2022 r. nadprogramową nadwyżkę wyprodukowanej energii  wysyłasz do Zakładu Energetycznego, gdzie jest niejako magazynowana. W razie konieczności możesz wykorzystać ją w ciągu roku tracąc jednak na tym 20% wysłanego prądu (instalacje do 10 kWp) lub 30% (dla większych instalacji). Na rozliczenie energii z fotowoltaiki masz więc 12 miesięcy, licząc od daty wprowadzenia energii elektrycznej do sieci (jako datę wprowadzenia do sieci uznaje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym energia została wprowadzona do sieci). Niewykorzystana energia przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe (jednak nie dłużej niż przez wskazane już 12 miesięcy). W razie niedostatecznej produkcji czerpiesz prąd z sieci publicznej po cenach wynikających z Twojej umowy z dostawcą energii. Opisany system funkcjonowania mikroinstalacji – instalacji połączonej z siecią – nosi nazwę grid-on. W kontekście rozliczeń z dostawcą energii nazywamy go systemem net-metering lub systemem opustów. Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r. dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożyli kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów. Będą mogli z niego korzystać przez okres kolejnych 15 lat nie dłużej niż do 30 czerwca 2039 r. W przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. Prosument musi jedynie poinformować operatora sieci o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł.

Chcę dopiero zamontować fotowoltaikę - moje zgłoszenie zostało/zostanie dokonane w terminie od 1 kwietnia 2022 r.

Jeśli Twoje zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci zostało dokonane po 31 marca 2022 r. nadprogramową nadwyżkę wyprodukowanej energii niezużytej na bieżąco będziesz sprzedawał do sieci po cenach rynkowych a  razie chęci skorzystania z niej będziesz musiał odkupić ją również po cenach rynkowych. >Nadal możesz, w razie niedostatecznej produkcji, czerpać prąd wygenerowany przez dostawcę energii. Pozostajesz więc w systemie połączonym z Energetyką – grid-on. W kontekście rozliczeń z dostawcą energii taki system nazywamy net-billingiem. Sprzedaż nastąpi po cenie hurtowej (niższej) a zakup po cenie detalicznej (wyższej). Zgodnie z prawami rynku, jeśli w danym momencie zostanie globalnie wyprodukowane więcej energii z fotowoltaiki – cena sprzedaży prądu spadnie a Ty zarobisz mniej. Nadwyżkę wyprodukowanego prądu możesz jednak sprzedać dowolnemu operatorowi, masz więc możliwość wyszukania najatrakcyjniejszej oferty cenowej. Do połowy 2024 roku sprzedawane będą one po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, a później – po średniej cenie godzinowej. Warto zauważyć, że pieniądze ze sprzedaży nie trafią na Twoje konto bankowe a do specjalnego depozytu prosumenckiego. Z tych środków będziesz też płacił za pobrany z sieci prąd. Pieniądze te pozostają w Twoim depozycie przez rok a niewykorzystane kwoty będą wypłacane. Wprowadzono też górny limit mocy, za którą można wypłacić środki. Z nadprodukcji prosumenci dostaną maksymalnie 20 procent wartości mocy wprowadzonej do sieci w danym miesiącu. Co do szczegółów:  Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. ma obowiązywać okres przejściowy – nowi prosumenci będą mogli korzystać z systemu opustów, ale 1 lipca automatycznie przejdą już na net-billing – czytamy na łamach portalu wysokienapiecie.pl.

Czy to się nadal opłaca?

W systemie opustów inwestycja w panele fotowoltaiczne była bardzo opłacalna i mogła się zwrócić w okresie nawet 5-7 lat. Eksperci zauważają, że fotowoltaika w wyniku nowych uregulowań stanie się mniej opłacalna, a zwrot z inwestycji potrwa dłużej. Dokładny czas zwrotu będzie uzależniony od konkretnej instalacji, sytuacji na rynku, lokalnych uwarunkowań itp. Zwróć jednak uwagę na to, że ceny prądusą bardzo wysokie i nadal rosną. Własna elektrownia fotowoltaiczna w dalszym ciągu stanowi oszczędność oraz odciążenie od drastycznie podwyższających się rachunków za energię. W kwestii ogrzewania domu – według analiz PORT PC – najbezpieczniejsze wydaje się inwestowanie w pompy ciepła, a jako że system taki działa na prąd, także w fotowoltaikę, która pokryje koszty zużycia energii elektrycznej.
Opłacalność fotowoltaiki

Autor: PORT PCC 

             Roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw z obniżką VAT-u za I kwartał 2022 r.

Fotowoltaika – zgodnie z analizami ekspertów, nawet w systemie net-billingu z dłuższym okresem zwrotu, pozostanie opłacalna.

Aby podnieść opłacalność fotowoltaiki warto zainwestować w urządzenia pozwalające magazynować lub zużywać wyprodukowany prąd na miejscu: magazyny ciepła, magazyny chłodu, ładowarki do samochodów elektrycznych, systemy zarządzania energią elektryczną w domu czy mieszkaniu, przydomowe magazyny energii. Dodatkową korzyść niesie ulga z programu Mój Prąd 4.0, w którym w poszerzonej wersji inwestycji, wzbogaconej o inne ekologiczne urządzenia można uzyskać dofinansowanie do kwoty 20500,00 zł. w 2022 r. (czytaj dalej o dofinansowaniu Mój Prąd 4.0).

Dlaczego i Ty nie miałbyś zacząć oszczędzać produkując samodzielnie prąd?